Gertrúd, Patrik

Ének-testnevelés vagy reáltárgy szakos tanári állás Szigetszentmiklóson

2012.08.03. 16:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

 A József Attila Általános Iskola és AMI - Szigetszentmiklós pályázatot hirdet ének-zene, testnevelés és bármely reál szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2310 Szigetszentmiklós, Radnóti Miklós utca 6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ének-zene heti 8 órában, a többi testnevelés illetve földrajz, kémia, biológia, természetismeret órák ellátása (végzettség szerint).

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola,
- pedagógus munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- ECDL.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- főiskola, kórusvezetői. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- diplomamásolat,
- önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Elektronikus úton Szász Ibolya részére a jaiskola@szigja.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szigja.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.