Sándor, Ede

Ének- és népzenetanári állás Somogy megyében

2012.08.05. 16:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 6.

A Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és AMI pályázatot hirdet ének-zene, népzene oktató munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, egy évig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8675 Andocs, Szent Ferenc tér 8. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: ének-zene tanítása 1-8. osztályban, szolfézs oktatás, népzene oktatás hegedű, bőgő, brácsa, citera, furulya hangszereken.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, ének-zene, népzene;
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló oklevelek másolatai. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Katona Istvánné, vagy Horváth Szabolcs nyújt, a 06 84/372 504-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Szent Ferenc Általános Iskola, Óvoda és AMI címére történő megküldésével (8675 Andocs, Szent Ferenc tér 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 152/2012, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene, népzene oktató.
vagy
- Elektronikus úton Horváth Szabolcs részére a iskola.andocs@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.