Gertrúd, Patrik

Ének-zene tanári állás Zuglóban

2012.08.06. 16:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 9.

A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet pályázatot hirdet ének-zene szakos pedagógus + tanulószoba munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, hosszú idejű távollét idejére tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskolai vagy egyetemi végzettség;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
- jó kommunikációs képesség;
- sportolói életvitel ismerete.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a A Csanádi Árpád Általános Iskola, Sportiskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet címére történő megküldésével (1143 Budapest, Őrnagy utca 5-7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1942/4/2008, valamint a munkakör megnevezését: ének zene szakos pedagógus + tanulószoba. 
- Elektronikus úton Rabi Ferencné részére a csanadi@csanadiiskola.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.