Gertrúd, Patrik

Zongoratanári állás Veszprémvarsányban

2012.08.06. 11:22

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012.09.01-2013.06.30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 8 órás.

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 8438 Veszprémvarsány, Iskola utca 16. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészetoktatási intézményben zongora főtárgy oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

- főiskola, zongora. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló okiratok másolatai,
- erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koziczné Kele Ildikó nyújt, a 06/20-468-5616-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (9090 Pannonhalma, Petőfi Sándor út 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 180/2012., valamint a munkakör megnevezését: zongoratanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.