Klaudia

Rajz- és énektanári állás Székesfehérváron

2012.08.07. 16:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 13.

A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola pályázatot hirdet rajz-ének szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Rajz-ének tantárgyak oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- egyetem, rajz-ének szakos középiskolai tanár,;
- 1-3 év szakmai tapasztala;
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet;
- ECDL. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- egyetemi diploma másolata,
- erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 13.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 207-2/2012., valamint a munkakör megnevezését: rajz-ének szakos középiskolai tanár. 
- Személyesen: Dr. Vizi László Tamásné Igazgató Asszony, Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fürdő sor 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Iskolavezetőség, szakmai vezetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.