Gábor, Karina, Ders

Zongoratanári állás Kabán

2012.08.07. 11:22

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A kabai Általános Művelődési Központ ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolája pályázatot hirdet zongoratanári munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4184 Tetétlen , Kossuth utca 55. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A Kaba, Báránd, Sáp, Tetétlen települések intézményfenntartó társulásában működő ÁMK-ban zongora tantárgy oktatása áttanítással.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, zongora szak. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Váradi Istvánné nyújt, a 06-20-986-9699 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Általános Művelődési Központ - Kaba címére történő megküldésével (4184 Kaba , Kossuth utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 129/K/2012, valamint a munkakör megnevezését: tanár, zongora szak. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.