Sándor, Ede

Magyar-ének szakos tanári állás Budapesten

2012.08.08. 19:20

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 14.

A Losonci Téri Általános Iskola pályázatot hirdet magyar-ének szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1083 Budapest, Losonci tér 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 5-8. évfolyamon magyar nyelv, magyar irodalom és ének-zene tantárgyak tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, magyar-ének szakos tanár;
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes önéletrajz,
- motivációs levél,
- végzettségeket igazoló másolatok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Elektronikus úton Stenczinger Csilla részére a losi_allas@freemail.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: e-mail értesítés, vagy telefonos kapcsolatfelvétel.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.losialtisk.hu/ honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.