Gertrúd, Patrik

Fúvós tanári állások Zircen

2012.08.10. 16:22

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 13.

A III. Béla Gimnázium Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  pályázatot hirdet rézfúvós (trombita, kürt, tuba), vagy fafúvós (klarinét, oboa) szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8420 Zirc, Köztársaság utca 9. / Veszprém megye, 8417 Csetény, Rákóczi utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: kürt, trombita, vagy oboa, klarinét és furulya tantárgy tanítása alapfokú művészetoktatási intézményben.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, tubatanár, vagy kürttanár, vagy trombitatanár, vagy oboatanár, vagy klarinéttanár;
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
- fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázsné Györek Zsuzsanna nyújt, a 06/20/238-8271-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a III. Béla Gimnázium Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (8420 Zirc, Köztársaság utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 471-3/2012., valamint a munkakör megnevezését: rézfúvós (trombata, kürt, tuba), vagy fafúvós (klarinét, oboa) szakos tanár.
vagy
- Elektronikus úton Vaskó Miklósné részére a 3bela@bela-zirc.sulinet.hu e-mail címen keresztül.
vagy
- Személyesen: Balázsné Györek Zsuzsanna, Veszprém megye, 8420 Zirc, Köztársaság utca 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A formailag és tartalmilag megfelelő pályázatot benyújtókkal személyes elbeszélgetés után háromtagú bizottság hoz döntést.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bela-zirc.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.