Sándor, Ede

Zongoratanári állás Adonyban

2012.08.11. 11:22

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 15.

A Szent István Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Adony pályázatot hirdet zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 6 órás.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2457 Adony, Rákóczi F. utca 39. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Művészetoktatási intézményegységben oktatás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- felsőfokú képesítés, zongoratanár. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz,
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Auer Lászlóné nyújt, a 06/25-231-020-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Szent István Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Adony címére történő megküldésével (2457 Adony, Rákóczi F. utca 39.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 115-2/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Zongoratanár.
vagy
- Elektronikus úton Auer Lászlóné részére az adonyisktitkar@invitel.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.