Gábor, Karina, Ders

Gitártanári állás Hajdú-Bihar megyében

2012.08.12. 16:22

Programkereső

Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 15.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Hajdúsámson pályázatot hirdet gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                      

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 2-8. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészeti képzésben résztvevő diákok gitár hangszeren történő oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, gitár szak. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz,
- diplomamásolat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kádárné Tóth Anna nyújt, a 06-52/590-400-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Hajdúsámson címére történő megküldésével (4251 Hajdúsámson, Kossuth utca 2-8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/4032/2/2008., valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.
vagy
- Elektronikus úton Kádárné Tóth Anna részére a hsamsonisk@freemail.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.