József, Bánk

Klarinét- és szaxofontanári állás Visegrádon

2012.08.12. 11:22

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 13.

Az Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Visegrád pályázatot hirdet klarinét-szaxofontanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2025 Visegrád, Rév utca 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Klarinét, szaxofon, furulya tanítása. Felkészítés koncertekre, fellépésekre, vizsgákra. A város képviselete rendezvényeken. Aktív részvétel az iskola programjain.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, klarinét tanár. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget igazoló okiratok,
- erkölcsi bizonyítvány,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bozóki Marianna nyújt, a 06 20/456-3682-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Visegrád címére történő megküldésével (2025 Visegrád, Rév utca 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 293/2012 , valamint a munkakör megnevezését: klarinét, szaxofon tanár.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aprily-visegrad.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.