Sándor, Ede

Szolfézstanári állás Komáromban

2012.08.13. 16:22

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 14.

Az Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Komárom pályázatot hirdet szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012. 09. 01-től 2013. 06. 30.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Komárom-Esztergom megye, 2900 Komárom, Klapka György út 54. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: előképző és szolfézs tanítás.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, szolfézstanár,
- B kategóriás jogosítvány,
- büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- szakmai önéletrajz,
- diploma. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Egressy Béni Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Komárom címére történő megküldésével (2900 Komárom, Klapka György út 54.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 35/2012., valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár. 
- Elektronikus úton Hozák Adrienn részére a egressy@komarom.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.