Sándor, Ede

Ének-zenetanári állás Debrecenben

2012.08.16. 16:09

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 21.

A Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola pályázatot hirdet ének-zene és bármely más szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 8 órás.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4029 Debrecen, Víztorony utca 3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gimnáziumi tanulók ének óráinak tartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                        

Pályázati feltételek:

- egyetem, ének-zene + bármely szak. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- bármely szak: testnevelés/ rajz / etika / művészetek / társadalomismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,
- végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tirpák Zsolt igazgató nyújt, a 52/411-885, 52/531-378-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola címére történő megküldésével (4029 Debrecen, Víztorony utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 611/2012., valamint a munkakör megnevezését: Ének - zene bármely szakos középiskolai tanár.
- Elektronikus úton Tirpák Zsolt igazgató részére a brassai@brassai.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.