Emőke

Magyar-ének szakos tanári állás Szegeden

2012.08.16. 16:09

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 21.

A Gregor József Általános Iskola pályázatot hirdet magyar-ének szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Csongrád megye, 6726 Szeged, Fő fasor 61. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 1-8. énektanítás, kórusvezetés, 5-8. évfolyam magyar tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola,
- gyakornok, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgár, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű empátia, jó kommunkációs készség, gyermekszeretet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- diploma,
- esetleges referenciák,
- fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Gregor József Általános Iskola címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GJÁI/460-3/2012/I001, valamint a munkakör megnevezését: magyar-ének szakos általános iskolai tanár.
- Elektronikus úton Bikárdi Melinda részére a igazgato.gregor.iskola@int.ritek.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.