Benedek

Magyar-ének szakos tanári állás Tahitótfaluban

2012.08.16. 16:09

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 28.

A Pollack Mihály Általános Iskola, Könyvtár és Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Tahitótfalu pályázatot hirdet ének-zene, magyar nyelv és irodalom szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Kossuth u. 26. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ének-zene oktatása 5-8. évfolyamon, magyar nyelv és irodalom, tánc és dráma tantárgyak oktatása 5-6. évfolyamon, sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési tervének összeállításában való közreműködés, nevelési feladatokkal összefüggő adminisztráció elvégzése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, magyar nyelv és irodalom - ének-zene szakos tanár,
- felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- helyismeret,
- tánc és dráma tárgy oktatásában szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz Europass formátumban,
- végzettséget tanúsító okiratok másolata,
- erkölcsi bizonyítvány,
- motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Pollack Mihály Általános Iskola, Könyvtár és Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Tahitótfalu címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2012/1/30, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene, magyar nyelv és irodalom szakos tanár.
- Személyesen: Pest megye, 2021 Tahitótfalu, Kossuth u. 26.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Kizárólag a megjelölt szakpárral rendelkezők jelentkezzenek.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.