József, Bánk

Ütőtanári állás Hajdú-Bihar megyében

2012.08.19. 16:52

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 24.

A dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet ütőtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2013. 06. 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás.

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4242 Hajdúhadház, Jókai utca 1-3. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ütőtanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, ütőtanár,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
- önéletrajzhoz csatolandó erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a dr. Földi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (4242 Hajdúhadház, Jókai utca 1-3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 173/2012, valamint a munkakör megnevezését: ütőtanár. 
- Elektronikus úton Vargáné Sőrés Ilona részére a foldimunkacsoport@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.