Gertrúd, Patrik

Gitártanári állás Százhalombattán

2012.08.21. 16:48

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 24.

A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet gitártanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 8 órás.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 10. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Gitártanítás és a nevelő-oktató munkához szükséges egyéb szakmai és adminisztrációs feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:

- főiskola, gitártanár,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz,
- motivációs levél,
- végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Adorjánné Visontai Katalin nyújt, a 06 30/991-6728, 06 23/354-568-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (2440 Százhalombatta, Liszt Ferenc sétány 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 394/2012., valamint a munkakör megnevezését: gitártanár.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://korosi.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.