Beáta, Izolda, Lea

Magyar-ének szakos tanári állás Orosházán

2012.08.21. 16:09

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 23.

Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont-Orosháza (Vörösmarty Mihály Tagintézmény Rákóczitelepi telephely) pályázatot hirdet magyar-ének szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2013. 07. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Békés megye, Orosháza. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont-Orosháza Vörösmarty Mihály Tagintézmény Rákóczitelepi telephelyén magyar és ének tantárgyak oktatása; osztályfőnöki teendők ellátása; napközis feladatok végzése; szükség esetén áttanítás az intézmény más tagintézményéhez.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, magyar-ének szak,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- főiskola, történelem szak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz
- végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 23.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont-Orosháza címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Táncsics utca 2-4. . Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-2012, valamint a munkakör megnevezését: magyar-ének szakos tanár.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 28. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tancsicsoh.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.