József, Bánk

Földrajz-ének és ének-testnevelés szakos tanári állások Székesfehérváron

2012.08.22. 18:09

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 24.

A Belvárosi I. István Középiskola pályázatot hirdet földrajz-ének és ének-testnevelés szakos középiskolai tanár munkakörök betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszonyok időtartama: határozott idejű, 2013. június 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 11 órás

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.

A munkakörökbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Földrajz és ének, illetve ének és testnevelés tantárgyak tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- egyetem,
- büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- erkölcsi bizonyítvány,
- önéletrajz,
- végzettséget igazoló bizonyítvány.

A munkakörök betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Belvárosi I. István Középiskola címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Várkörút 31.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/553/2012, valamint a munkakör megnevezését: Földrajz-ének vagy ének-testnevelés szakos középiskolai tanár.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.