Sándor, Ede

Hegedűtanári állás Pakson

2012.08.22. 16:55

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 28.

A PRO ARTIS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2013. 06. 15-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7030 Paks, Deák F. utca 9. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: hegedű tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, hegedű,
- büntetlen előélet. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- diplomamásolatok,
- bizonyítványok,
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Péter nyújt a 06 75 830-260-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a PRO ARTIS Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (7030 Paks, Deák F. utca 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 131/2012, valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár. 
- Elektronikus úton Simon Péter részére a pro.artis@paks.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.proartis.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.