Gábor, Karina, Ders

Hegedűtanári állás Szekszárdon

2012.08.22. 16:55

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 27.

A Garay János Általános Iskola és AMI Liszt Ferenc Zeneiskolája pályázatot hirdet hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012. szeptember 3 - 2013. június 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 11 órás.

A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 38. 

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- felsőfokú képesítés, hegedűtanári képesítés. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Garay János Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Közigazgatási Típusú Sportiskola, Óvoda és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Széchenyi utca 38.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 480/2012 , valamint a munkakör megnevezését: hegedűtanár. 
- Elektronikus úton Ágostonné Béres Konélia részére a kori@altisk2-szekszard.sulinet.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 27. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.