Gábor, Karina, Ders

Klarinét-fuvolatanári állás Csurgón

2012.08.22. 16:55

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 28.

A Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Réti József Művészeti Iskola pályázatot hirdet klarinét-fuvolatanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.                     

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Somogy megye, 8840 Csurgó, Rákóczi utca 61. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Klarinét, fuvola és szolfézs oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, klarinét- és fuvolatanár,
- büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget igazoló okiratok,
- szakmai önéletrajz,
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simon Mihály nyújt a 06 82 / 471-067-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Csurgói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (8840 Csurgó, Kossuth utca 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-67/2012, valamint a munkakör megnevezését: klarinét-fuvolatanár.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.