Beáta, Izolda, Lea

Angol-ének szakos tanári állás Budapesten

2012.08.23. 18:03

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 24.

A Heltai Gáspár Általános Iskola - Budapest pályázatot hirdet angol-ének-zene szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012.08.27-2013.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1148 Budapest, Padlizsán utca 11-13. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: angol és ének-zene tanári feladatok ellátása, tanulószoba.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, angol, ének-zene. 

Elvárt kompetenciák:

- kiváló szintű problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség.

Előnyt jelentő kompetenciák:

- jó szintű reformpedagógiára való nyitottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz,
- amennyiben lehetséges diplomamásolat.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. augusztus 27. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Heltai Gáspár Általános Iskola - Budapest címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II-213/1/2012., valamint a munkakör megnevezését: angol-ének-zene vagy angol bármely szakos tanár.
- Elektronikus úton Földesné Fábián Csilla igazgató részére a heltaisuli@gmail.com e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.