Emőke

Énektanári állás budapesti általános iskolában

2012.08.25. 16:09

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31.

A Domokos Pál Péter Általános Iskola - Budapest pályázatot hirdet énektanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012. 09. 03 - 2013. 06. 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Budapest, 1119. Budapest, Sopron út 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Az alsó és a felső tagozaton ének tanítása, énekkar működtetetése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.    

Pályázati feltételek:

- főiskola, ének-zene,
- általános iskolai gyakorlat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz,
- főiskolai diploma.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Simonné Steigerwald Éva nyújt, a 204-1201-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Domokos Pál Péter Általános Iskola - Budapest címére történő megküldésével (1119, Budapest, Sopron út 50.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2012-II., valamint a munkakör megnevezését: énektanár.
- Elektronikus úton Simonné Steigerwald Éva részére a info@domokossuli.ujbuda.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A megfelelő pályázókat személyes megbeszélésre hívják.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sopronutiiskola.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.