Sándor, Ede

Énektanári állás Kunszentmiklóson

2012.08.25. 14:03

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 27.

A Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola - Kunszentmiklós pályázatot hirdet énektanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2012/2013-as tanévig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 4 órás.

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6090 Kunszentmiklós, Apostol P. utca 2-6. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Kerettanterv által előírt tananyag tanítása, szakközépiskola és szakiskolai tanulóknak 9-10. évfolyamon.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola, ének-zene szak;
- magyar állampolgárság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-  erkölcsi bizonyítvány,
- alkalmasságról szóló munkaorvosi igazolás.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola - Kunszentmiklós címére történő megküldésével (6090 Kunszentmiklós, Apostol P. utca 2-6.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 02/2012 , valamint a munkakör megnevezését: énektanár.
- Elektronikus úton Szécsi Attila részére a suli283@viragh-szki.sulinet.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.viragh-szki.sulinet.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. július 3.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.