József, Bánk

Ének-zenetanári állás Dunaújvárosban

2012.08.26. 16:09

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola Dunaújváros pályázatot hirdet ének-zene - bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 2013. június 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: megfelelő tantárgyak tanítása 9-12. évfolyamon

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- egyetem. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- felsőfokú képesítés.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyar András Tamás nyújt, a 06 25 / 402-192-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola Dunaújváros címére történő megküldésével (2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1, valamint a munkakör megnevezését: ének-zene - bármely szakos tanár.
- Elektronikus úton Magyar András Tamás részére a igazgato@keri.dunaujvaros.hu e-mail címen keresztül.
- Személyesen: Magyar András Tamás, Fejér megye, 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 10/A. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31. 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.