Beáta, Izolda, Lea

Szolfézstanári álláslehetőség Budapesten

2012.08.26. 16:55

Programkereső

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 28.

Az Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pályázatot hirdet szolfézstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, 1 évig tartó közalkalmazotti jogviszony.                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 1033 Budapest, Harrer Pál utca 7. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: csoportos szolfézsórák megtartása, versenyekre való felkészítés, adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

- főiskola. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- diplomamásolat,
- szakmai önéletrajz,
- erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartl Erzsébet nyújt a 06 1 388-8569-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény címére történő megküldésével (1033 Budapest, Harrer Pál utca 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2012, valamint a munkakör megnevezését: szolfézstanár. 
- Elektronikus úton Bartl Erzsébet részére a zene@KSZKI.OBUDA.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: Az önéletrajz alapján kedvezőnek ítélt pályázót személyes beszélgetésre hívják. A döntésről írásbeli értesítést küldenek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. szeptember 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkavégzés a kerület kihelyezett iskoláiban történik.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.aeliasabina.hu honlapon szerezhet.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.