József, Bánk

Lemezpályázatot hirdet a Hagymányok Háza

2012.08.29. 14:20

Programkereső

Hivatásos és műkedvelő népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek jelentkezhetnek november 9-ig.

A felhívás célja, hogy a népzenei mozgalom különféle előadóinak színvonalas produkciói egy igényes válogatás keretében CD-n megjelenhessenek. Pályázni hagyományhű népzenei felvétellel lehet. (A pávakörök, a citerazenekari mozgalom együttesei, a hagyományőrző előadók, továbbá a népies műzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzők felvételeit a kiírónak nem áll módjában fogadni.)

Pályázati feltételek:

- A beküldött pályázati anyag - legfeljebb három műsorszám - összesített időtartama együtteseknél maximum 15 perc, szólistáknál 10 perc lehet.
- Egy-egy műsorszám időtartama lehetőleg ne haladja meg az öt percet.
- A pályázatban csak olyan összeállítások szerepelhetnek, amelyeket az előadók korábban CD-n még nem jelentettek meg, illetve párhuzamosan futó pályázatra (pl. Új Élő Népzene) a tárgyévben nem adtak be.

A pályázatok beküldésének módja:

- A pályázatokat az alábbi címre kell beküldeni: Mohácsy Albert, Hagyományok Háza, Népművészeti Módszertani Műhely, 1251 Budapest, Pf. 23.
- A zenei anyag mellett egy kísérőlevélben fel kell tüntetni a műsorszámok címét, földrajzi eredetét (tájegység, falu), időtartamát, az előadók nevét.
- Meg kell adni a postai, e-mail és telefonos elérhetőséget.

A kiíró minden pályázót értesít szereplése eredményéről, sőt az illetékes zsűritagok személyre szólóan is megfogalmazzák észrevételeiket, amennyiben erre igény merül fel.

A nyertesek útiköltség-térítésben részesülnek és tiszteletpéldányt kapnak a hanghordozókból.

Beérkezési határidő: 2012. november 9.

További információ: Mohácsy Albert, Telefon: 225-6086, e-mail: mohacsy.albert@hagyomanyokhaza.hu