Eszter, Eliza

Ének-zene tanárok kerestetnek

2012.11.13. 11:25

Programkereső

A budapesti Heltai Gáspár Általános Iskola állására november 21-ig, a Békés megyei Dobozi Általános Iskola pályázatára pedig december 20-ig várják a jelentkezéseket.

A budapesti Heltai Gáspár Általános Iskola ének-zene szakos tanár munkakör betöltésére hirdetett pályázatot.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2012.11.21-2013.08.31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Budapest, 1148 Budapest, Padlizsán utca 11-13.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: ének-zene tanári feladatok ellátása, napközi-tanulószoba

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: Főiskolai, ének-zene szakos diploma

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: elkötelezettség, hivatástudat, pedagógiai kreativitás, nagy teherbírás

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű problémamegoldó és konfliktuskezelő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: személyes adatokat is tartalmazó szakmai önéletrajz, amennyiben lehetséges, diplomamásolat

A munkakör betölthetőségének időpontja A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. november 21.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton Földesné Fábián Csilla igazgató részére a heltaisuli@gmail.com email címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. november 21.


A Dobozi Általános Iskola ének-bármely szak munkakör betöltésére hirdetett pályázatot.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2013. június 30-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő, heti 4 órás

A munkavégzés helye: Békés megye, 5624 Doboz, Kossuth tér 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ének-zene tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, Ének-bármely szak
- Erkölcsi bizonyítvány, képzettséget igazoló okmányok.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. január 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Zsigmond Károly nyújt, a 66/268-298 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Dobozi Általános Iskola címére történő megküldésével (5624 Doboz, Kossuth tér 15. ). Kérik a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 138/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Ének-bármely szak. Elektronikus úton Zsigmond Károly részére a zskarcsi@citromail.hu email címen keresztül vagy személyesen: Zsigmond Károly, Békés megye, 5624 Doboz, Kossuth tér 15. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. december 20.