Alfréd

Számítógépes zenekutató kerestetik

2013.01.01. 14:36

Programkereső

Tudományos segédmunkatársat keresnek az LFZE Zeneszerzés Tanszékére, jelentkezni január 11-ig lehet.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A tanszék igényei szerinti elektroakusztikus és számítógépes zenei kutatói és szakmai feladatok ellátása, az egyes hallgatók, illetve hallgatói csoportok munkájának segítése, aktív részvétel a tanszék művészi munkájában, a tanszék múltjához és híréhez méltó szellemiség megtartása és korszerű pedagógiai-művészeti koncepciójának alkalmazása, önálló kutatás szervezése és végzése. Az elektronikus zenei stúdiók felszereléseinek karbantartása és fejlesztése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Foglalkoztatási követelményrendszer rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
-
Egyetem, szakirányú (zenei) végzettség,
-
Megszerzett, vagy folyamatban lévő DLA fokozat
-
Kutatási tapasztalat
-
Angol nyelvismeret
-
Akusztikus hangszerjáték
-
Hangfelvétel készítési, hangosítási tapasztalat
-
Elektroakusztikus zenei szoftverek ismerete, kezelése: hangeditálás, hangátalakítás, algoritmikus és interaktív zene
-
Külső vezérlők (MIDI, OSC) programozásának ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
-
Felsőoktatásban szerzett oktatói tapasztalat
-
Hálózati szoftverek kezelésében, weboldalak és blogok szerkesztésében való jártasság
-
Társművészetekkel kapcsolatos ismeretek (pl. videófelvétel, editálás)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz
- Végzettséget tanúsító okiratmásolatok
- Publikációs jegyzék
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a bírálók és az illetékes testületek megtekinthetik
- Érvényes, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2013. február 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Südi András HR felelős nyújt, a 06-1-462-4600/176 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- postai úton, a pályázatnak a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem címére történő megküldésével (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HO-1907/1-76/2012. , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs
- vagy lektronikus úton Südi András HR felelős részére a sudi.andras@lisztakademia.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázatokat a bíráló bizottság rangsorolja, a kinevezést a rektor adja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 10.