Zsuzsanna

Benkő Szabolcs: "Embert próbáló feladat a Bartók konzi vezetése"

2013.01.09. 07:19

Programkereső

Új igazgató áll 2012 szeptembertől a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyakorlóiskolája, a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola élén.

Dr. Benkő Szabolcs gordonka szakon diplomázott a Zeneakadémián, majd az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett jogi doktorátust. 2005 és 2012 között a győri Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium igazgatója volt. Az intézményvezetőt céljairól, terveiről kérdezte a Figaro riportere.

- Hét évig Győrben volt a konzervatórium igazgatója. Miért pályázott a Bartók Konzi igazgatói posztjára?

-Ez az iskola nagy kihívást jelent szá­momra. Nagyon magas színvonalú az oktatás, az én szememben mindig is ez volt a csúcsminőség. Az in­tellektuális közeg és a tanári kar egyedülálló az ország­ban, az intézmény kiemelkedő versenyeredményekkel büszkélkedhet. Régen ennyi elég is volt: a Bartók Konzi a legjobb tanárokkal. Mára viszont felnőtt az iskola mellé a konkurencia, és ha választania kell egy növendéknek, nem biztos, hogy csak a szakmai szempon­tokat veszi figyelembe; azt is nézi, lehet-e hangszert kölcsönözni, van-e kollégium, milyen a számítógépes ellátottság, stb. Meg kell felelnie a modern kor kihívá­saira ennek a több mint 170 éves intézménynek, hogy a hagyományokhoz hűen, az átalakulások közepette is egyedülálló vezető szerepet tölthessen be. Győrben jól éreztem magam, nagyon jól alakultak a körülmények. Az épületet belül szépen felújítottuk, a homlokzati rekonstrukció már az utódomra maradt. A győri konzi ugyanolyan típusú iskola, mint a Bartók, bár létszámában nagyobb és összetettebb, mert egy­ben alapfokú művészetoktatási intézmény és zenei általános iskola is. A Bartók Konzit igazgatóként úgy látom, hogy nem olyan összetett, bonyolult a szerkeze­te, mint a győri iskoláé, viszont inkább embert próbáló feladat a vezetése.

Benkő Szabolcs
Benkő Szabolcs

- Fő célkitűzései között szerepel a tehetséggondo­zás, a gyakorlóiskolai szerep megerősítése és önálló arculat kialakítása. Hogy kívánja megvalósítani ezeket?

- A klasszikus értelemben vett tehetséggondo­zás megvalósul az egyéni főtárgy órák keretében, de a művészi pályán sok minden másra is szükség van: kommunikációs és nyelvi kompetenciákra, gazdasági és informatikai ismeretekre. Ezekben szeretnénk fejleszteni a gyerekeket, ilyen értelemben tágítva a tehetséggondozás kereteit. Mivel középfokon egyedül a Bartók Konzi gyakorlóiskola, nagyon fontos, hogy ezt a szerepet ne csak megőrizzük, hanem kibővítsük és tovább is fejlesszük. A Zeneakadémia Pedagógiai tanszékével már tárgya­lunk ez ügyben. Szeretnénk a hospitáló növendékek­nek komplex tudást adni, a zenei tudás mellett olyan "földhözragadt", gyakorlatias ismereteket, amiket a tanári pályán alkalmazni tudnak majd: hogyan kell például naplót kitölteni, órarendet készíteni.

Az önálló arculat a mai világban virtuális dolgot jelent: sokszor tapasztalom, hogy amelyik cégnek jó az internetes kommunikációja, az nyerő helyzetben van. Mi színvonalában nagyon erős oktatási profilt tudunk kínálni, ez azonban az utóbbi időben nem ka­pott elegendő reklámot. Hírt kell adnunk magunkról, az iskolában folyó minőségi munkáról a világhálón, jól meghirdetett programok által, és a médiában való megjelenéssel - ami most is történik. Szakmai profilunk, amit megismertetni szeretnénk, négy fő részből áll. Ezek közül a felvételizőknek a professzionális főtárgyoktatás a legfontosabb. Emellett kifejezett erősségünk a kamarazene oktatása, amit a Zeneakadémiával együttműködve szeretnénk tovább erősíteni, a régi magyar kamarazenei tradíci­ókhoz hűen, egyben új utakat is keresve. A konziban zajló kortárszene-oktatás középfokon egyedülálló, most jött létre egy külön projektcsapat, ami kortárs kamarazenével fog foglalkozni. A negyedik elem pedig, amit szeretnénk minél inkább előtérbe helyezni, a jazz tanszak, ami nagyon kevéssé ismert - főleg ahhoz képest, milyen magas színvonalon működik. Nekem győri igazgatóként a létezéséről sem volt tudo­másom.

A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola épülete
A Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola épülete

- Milyen események, projektek várhatóak a jövőben?

- A következő évben tervezünk egy komplett Konzi Napot, ami a középfokú zeneoktatással foglalkozik majd, és amit szeretnénk vezető szerepet betöltő isko­laként szervezni. A helyszínt még keressük, mert lehet, hogy az érdeklődők száma meghaladja az épület be­fogadóképességét. Tervezzük még, hogy a jövőben az együttesekkel koncentráltabban jelenünk meg. Idén a hivatalos budapesti október 23-i megemlékezésre a mi kórusunkat kérték fel, ami nagyon nagy megtisztel­tetés. Szeretnénk szerepelni a Budapesti Tavaszi Fesz­tiválon és a Café Budapest Kortárs Művészeti Feszti­válon is, amelyek a főváros kiemelt rendezvényei, így nagy nyilvánosságot biztosíthatnak a konzinak. Nagyon érdekes programot szervezünk a Bösendorfer céggel, amire versenygyőztes gyerekeket várunk. Azt szeretnénk, hogy megismerkedjenek egy jó minő­ségű hangszerrel és a mi zongora oktatásunk egyedül­állóan magas színvonalával. A rendezvényről DVD-fel­vétel is készül majd. Tavasszal pedig kortárs zenei estet rendezünk, egy háromórás performanszot a tanulók közreműködésével. A szervezést és a diákok felkészí­tését olyan tanárok végzik, akiknek muzsikusként gya­korlatuk van a kortárs zene előadásában: Holló Aurél, Horn András és Romos Zsolt.

Benkő Szabolcs
Benkő Szabolcs

- Év eleje óta valósultak már meg bizonyos infrastrukturális változások: újra üzemel a büfé, megújult a Ferencsik-terem.

- Ez részben az iskolát segítő Nemzeti Zenede Alapítványnak köszönhető, amivel nagyon jó az együttműködés. A vonószenekar őszi hangversenykör­útjának útiköltségét és az idén nyolcadszor megrende­zett Őszi Zenei Tábort is jelentős összeggel támogat­ta. Ez utóbbi egy országosan egyedülálló rendezvény, rendkívül jó ötlet, és legnagyobb örömünkre idén volt eddig a legmagasabb részvétel. Itt mutattuk be a konzi új honlapjának tervezetét. Adtunk be pályázatokat is, de a szakképzési hozzájárulásból már tudtunk beszerezni hangszereket. A büfére azért volt már nagy szükség, hogy délelőtt zárt térben legyenek a gyerekek, ne kelljen kimász­kálni. A vagyonbiztonság miatt is fontos, hogy az épületbe ne járkáljon ki-be akárki, ezért állítjuk újra üzembe a beléptető rendszert, amit a szülők kifeje­zetten igényeltek. Úgy kezdtem a munkámat, hogy minden évfolyammal találkoztam, megkérdeztem a gyerekek véleményét. Azt gondolom, hogy ugyan más oldalról, de szülők, tanárok és diákok egyaránt szerették volna, hogy rendezettebben menjenek a dolgok, ebbe az irányba sikerült már határozott lépéseket tenni. Ez nem poroszos fegyelmet jelent, inkább bizonyos kereteket, amin belül a konzi szabad szellemisége érvényesülni tud. József Attilával szólva: "Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet!"