Piroska

Titkársági munkalehetőség az MTA BTK Filozófiai Intézetében

2013.01.26. 09:45

Programkereső

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet "igazgatói titkársági munkatárs" munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje március 7.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű (három hónap próbaidő után max. három évig tartó), lejárata után meghosszabbítható.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 órás.

A munkavégzés helye: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézet (1014 Budapest, Úri u. 53.)

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az igazgatói titkárság adminisztratív teendőinek átfogó és teljes körű végzése, tudományszervezés, kapcsolattartás a kutatókkal, valamint a kutatóközponton belüli és kívüli intézetekkel, pályázatfigyelés és -segítés.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- egyetemi (bölcsész, jogi, vagy társadalomtudományi) tanulmányok, legalább BA szint, angol nyelvből középfokú, társalgási szintű nyelvtudás,
- gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- irodai munkakör ellátásában szakmai tapasztalat,
- német nyelvből társalgási szintű nyelvtudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló bizonyítványok másolatait, életrajzot, motivációs levelet

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2013. április 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1250 Budapest, Pf. 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MTA BTK-T/117/2013 valamint a munkakör megnevezését: igazgatói titkársági munkatárs.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. március 14.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.btk.mta.hu honlapon szerezhet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 7.