Fülöp, Evelin

Elindult Tradíció Néprajzi Gyűjtő Pályázat

2013.03.12. 13:30

Programkereső

A Magyar Néprajzi Társaság és a Néprajzi Múzeum közös kiírására egyéni és csoportos önkéntes néprajzi gyűjtők, néprajzkutatók, pedagógusok és gyermekek pályázhatnak a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásával, gyűjtésével, feldolgozásával. A határidő: április 30.

A Magyar Néprajzi Társaság (MNT) a magyar néprajztudomány egyik legrégebbi intézménye (1889). A Társaság Önkéntes Gyűjtőket tömörítő szakosztálya nagy múltra tekint vissza. Több neves gyűjtő az 1952 óta szervezett formában is működő önkéntes gyűjtőmozgalomban bukkant fel és vált országos hírű néprajzi gyűjtővé, majd szakíróvá.

Néprajzi Múzeum - épület
Néprajzi Múzeum - épület

A Szakosztály 2012-ben "Tradíció" pályázatot alapított, hogy az utánpótlásról gondoskodjon. A pályaművek beérkezésére a határokon túlról is számítanak, ennek érdekében a Kárpát-medence külhoni magyarjai körében is közvetítik a felhívást. Figyelmük hagyományos értékeinkre és a jelenlegi kulturális formákra, azok mentésére irányul. Fő céljuk a gyűjtések további tudományos és szakmai vérkeringésbe juttatása. A pályázat feladata az önkéntes és hivatásos gyűjtők munkájának ösztönzése, eredményeik felszínre hozása, egyének és közösségek aktivizálása a hagyományok és a jelenkori élő kultúra dokumentálásában, gyűjtésében, mentésében, megismertetésében. A pályázat végső célja, hogy a néprajzi tudást dokumentációval, elemzéssel és szakírásaikkal gazdagítók összegyűjtése és a legjobb pályaművek szakmai díjakkal való elismerése,  az Etnológia Adattárban való elhelyezése, és ilyen módon a további kutatások elősegítése.

A pályázat néhány újítást vezet be: a pedagógusoknak külön témakiírás készült a Köznevelési törvény és a NAT szellemében, valamint kialakították a gyűjtőpályázat gyermekszekcióját, továbbá az önkéntesen gyűjtő néprajzosokat és a közművelődés keretében gyűjtő köröket is bevonják a célcsoportba. Különösen az elmúlt öt-tíz évben végzett néprajz szakos hallgatók tanulmányaira és szakdolgozatuk pályázaton való részvételére számítanak.

A pályázat témakörei:
1. Néprajzoktatás és gyűjtőszakkörök - téma.  a. altéma/ gyakorló pedagógusoknak és  b. altéma / szakkörvezetőknek, közművelődési szakembereknek
2. Emlékezünk
3. "Szülőföldünk értékei"
4. Táplálkozás és családi élet
5. Mesterségek, kézművesek, tárgyalkotás
6. Viselet- és babakészítés
7. Népzene, népdal, néptánc, népi hangszerek, népi játékok
8. Szokások, hiedelmek, vallásosság
9. Közösségek régen és ma
10. Népköltészet
11. Szabadon választott
12. Gyűjtők és gyűjtemények

A beérkező pályaművek kategorizálásához fő szempontjaink:
1. Gyűjtési dokumentáció és gyűjtött anyag (hangzó, szöveges, képi);
2. A gyűjtésekre épülő feldolgozások;
3. Gyűjtött anyagból készített szakmai tanulmányok és szaktudományos érvényű elemzések.

A kiírók célja a még tetten érhető tradicionális elemek, a jelenünkben kulturálisan is megnyilvánuló és új kulturális folyamatok, formák és funkciók, események, alkotók, alkotások, tapasztalatok, eredeti anyagok gyűjtése, a megújuló és ihlető hagyomány elemek és revival jelenségek mintavételi és tudományos igényű dokumentálása, szakmai, muzeológiai, közművelődési, oktatási, média terekbe történő bevonása. Az eredeti gyűjtések azért támogatandók különösen, mert  dokumentációik alapján tanulmányok, publikálásra alkalmas anyagok készíthetők a későbbiekben is.

További tudnivalók:

A pályázat jeligés. A pályázati űrlappal és az adatfelhasználásra vonatkozó jogi nyilatkozattal együtt a pályamű benyújtása elektronikus és papírformátumban történik.

A pályázatok postai úton és elektronikusan az MNT titkárságára várják:
gyujtoszakosztaly@gmail.com illetve Néprajzi Múzeum, 1055. Budapest, V. ker Kossuth tér 12.

A pályázati idő alatt online felületek (csoport, honlap, közösségi portál) segítik a pályázókat. A beérkező pályaműveket  az MNT szakmai közössége és felkért szakemberek értékelik. A legjobb pályaműveket díjazzuk. A pályázati  jelentkezési lap elérhető a Magyar Néprajzi Társaság honlapján:  www.neprajzitarsasag.hu

További információ: Paál Zsuzsanna: (+36-30-522-0571, gyujtoszakosztaly@gmail.com)

A benyújtási határidő: 2013. április 30.