Konrád

Próbajátékok a MÁV Szimfonikusoknál

2013.07.12. 10:30

Programkereső

A koncertmesteri-, hegedű-, oboa- és harsona próbajátrékra 2013. szeptember 19-ig várják a jelentkezéseket.

Koncertmesteri próbajáték
Időpontja: 2013. szeptember 24. 10 óra
Helye: a zenekar próbaterme (1088 Budapest, Múzeum u. 11.)

A próbajáték anyaga:
- Mozart: A-dúr vagy D-dúr hegedűverseny I. tétel + kadencia
- Bach Chaconne, vagy bármelyik fúga az előtte való tétellel együtt
- szabadon választott romantikus, vagy 20. századi hegedűverseny I. tétel + kadencia
- Zenekari anyag + szólampróba a zenekar prím szólamával

Hegedű próbajáték
Időpontja: 2013. szeptember 25. 10 óra
Helye: a zenekar próbaterme (1088 Budapest, Múzeum u. 11.)

A próbajáték anyaga:
- Mozart: A-dúr vagy D-dúr hegedűverseny I. tétel + kadencia
- 2 Bach tétel a szólószonátákból vagy partitákból
- szabadon választott romantikus, vagy 20. századi mű (legalább 10 perc)
- Zenekari anyag

Oboa próbajáték I. oboa félállásra, határozott időre 2014.07.31-ig
Időpontja: 2013. október 1. 14 óra
Helye: a zenekar próbaterme (1088 Budapest, Múzeum u. 11.)

A próbajáték anyaga:
- Mozart: C-dúr oboaverseny I. tétel kadenciával, II. tétel
- R. Strauss: Oboaverseny
- Telemann 12 fantáziájából 1 tétel
- Zenekari anyag

Harsona próbajáték I. harsona félállásra II. kötelezettséggel
Időpontja: 2013. szeptember 30. 11 óra
Helye: a zenekar próbaterme (1088 Budapest, Múzeum u. 11.)

A próbajáték anyaga:
- Dávid: Harsonaverseny I.-II. tétel
- Pergolesi: Sinfonia - III.-IV.tétel
- Zenekari anyag

Jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával és elérhetőségével együtt a zenekar titkárságára (1088 Budapest, Múzeum u. 11.) vagy e-mailben (office@mavzenekar.hu) kérik eljuttatni. A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga a titkárságon átvehető 2013. augusztus 16-tól. Zongorakísérőt a zenekar nem biztosít.

További információ: +36-30-230-6361

Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 19.