Konrád

Mire jó a múzeum?

2014.02.27. 10:10

Programkereső

Drámapedagógiai módszerekkel viszi közelebb a látogatót a kiállítások megértéséhez a Néprajzi Múzeum. A felnőttképzési program első foglalkozását március 28-án tartják.

A Néprajzi Múzeum felnőttképzési programja a KÁVA Kulturális Műhely és Széni Katalin közreműködésével, a drámapedagógia módszerével, helyzetgyakorlatokon keresztül nyújt segítséget a múzeum, mint intézménytípus értelmezéshez, a múzeum jelrendszerének - elsősorban a műtárgyak és a kiállítások üzenetének - megfejtéséhez.

drámapedagógiai foglalkozás (illusztráció)
drámapedagógiai foglalkozás (illusztráció)

Az akkreditált szakmai továbbképzési prog­ram bármilyen gyűjteményi profillal rendelkező közgyűjtemény múzeumpedagógusai, tárlat­ve­ze­tői és közönségkapcsolati munkatársai, valamint a közoktatás résztvevői: a múzeumokat diákcsoportokkal rend­szeresen látogató pedagógusok és további érdeklődők számára kiváló továbbképzési lehetőség.

A múzeumi szakterületen hiánypótló képzési program célja, hogy a munkatársak képesek legyenek a mai közönséget a jelenleginél hatékonyabban, új megközelítéssel, rendhagyó módon meg­szó­­lí­tani, a kiállításokat és magát az intézményt is életszerűvé, személyessé tenni és interaktívan, átélhetően bemutatni. Ennek érdekében a képzés középpontjában a drámapedagógia rugalmas múzeumi al­kal­ma­zá­sa áll, mivel legjobban drámás módszerekkel hozhatók létre azok a szituációk, ame­lyek­ben a kor­szerű látogatói igényeknek megfelelően életre kelthetők a műtárgyak, megért­he­tők a külön­fé­le összefüggések és személyessé, életszerűvé tehetők a kiállítások.

A képzés különlegessége, hogy 90 százalékban gyakorlatokra épül, amelyek során a résztvevők nemcsak a kiállítások tematikáit, hanem magát a múzeumlátogatást is drámás szituációként dolgozzák fel, valamint hogy a résztvevők modell értékű, korszerű és hatékony kommunikációs módszereket ismernek meg, amelyeket rugalmasan al­kalmazhatnak a mindennapi múzeumpedagógiai, tárlatvezetési és pedagógiai gyakorlatukban bármilyen gyűjteményi profillal rendelkező intézményben.

Néprajzi Múzeum - épület
Néprajzi Múzeum - épület

A drámás módszereknek köszönhetően a cso­portos foglalkozások, tárlatvezetések eredményesebbé és élményszerűbbé válnak, mivel a lá­to­gatók új formában fedezhetik fel a múzeum sajátos nyelvét és jelrendszerét, szerepbe he­lyez­kedve átélhetik és megérthetik a múzeum által közvetített aktuális társadalmi üzeneteket és fel­is­merhetik a jelenkori kapcsolódásokat. A drámapedagógia segítségével bármelyik múzeum képes jelen idejűvé válni, amelynek ered­mé­nyeképpen a látogatók saját hétköznapjaikban hasznosítható, gyakorlatias tárgyi és társa­dal­mi ismeretekkel gazdagodnak, és saját maguk tapasztalhatják meg, hogy mire jó a múzeum.

A képzés időtartama: 30 óra
A képzésen résztvevők létszáma: minimum 12 fő, maximum 24 fő
A képzés helyszíne: Néprajzi Múzeum, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12.
A képzés részvételi díja: 30.000 Ft
A soron következő képzés időpontja: 2014. március 28-29. és április 11-12.
(pénteki napokon 14.00 - 19.00 és szombatonként 9.00 - 19.00 között)

A jelentkezési lap innen tölthető le.

További információ és jelentkezés: Joó Emese: (+361) 473 2423, (+36) 30 559 0895, emese@neprajz.hu

Jelentkezési határidő: 2014. március 20.