Ervin

Még mindig sokan akarnak színészek lenni

2014.05.12. 13:45

Programkereső

Három intézetben összesen hat induló szakra felvételiznek a hallgatók hétfőtől a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A művészeti felsőoktatásban idén több mint 1100 jelentkező választotta az egyetemet, egyes szakokra a jelentkezés közel hatvanszoros.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem intézetei két-két szakot indítanak a 2014/15-ös tanévben. A Film- és Média Intézet egyik legnépszerűbb képzése a Televíziós műsorkészítő szak. Itt a cél olyan "multifunkcionális" televíziós szakemberek képzése, akik korszerű társadalomtudományi, közéleti, kulturális, gazdasági és vizuális ismereteiknek köszönhetően a televíziós műsorok elkészítésének valamennyi munkafázisához értenek. A felvételi három fordulóból áll, tervezett befejezése június 27-e. E három éves alapszak mellett a Film- és Média Intézetben a következő tanévben mesterképzésben két éves Dokumentumfilm-rendező művész szak is indul, ahová nem csak az egyetem egyéb szakjairól, de társintézményekből is érkeztek jelentkezők. A felvételi itt is háromfordulós, június 12-én zárul.

Színház- és Filmművészeti Egyetem - Rákóczi úti épület
Színház- és Filmművészeti Egyetem - Rákóczi úti épület

A Színházművészeti Intézet Színházi rendező és Színművész szakjaira idén is óriási a túljelentkezés: a rendező szakra harmincszoros, míg a színész szakra közel hatvanszoros. Színművész szakon a prózai szakirány mellett zenés képzés is indul, ami megegyezik a színészképzéssel, azzal a különbséggel, hogy az oktatás során nagyobb hangsúlyt kap a hallgatók zenei fejlesztése. A szakirány célja, hogy az itt végzett hallgatók a prózai műfajokon túl, bármely zenés műfajban is kiemelkedően megállják a helyüket. A vizsgák várható befejezése június 23.

Az egyetem Elméleti és Művészetközvetítő Intézete Látványtervező szakon hirdet mesterképzést. A szintén három fordulóból álló felvételin a vizuális műfajokban való jártasságot, művészettörténeti, történelmi ismereteket, illetve színházi és filmes tájékozottságot mérik fel, de emellett a jelöltek számot kell, hogy adjanak vizuális improvizációs és prezentációs készségeikről is. Szintén az Elméleti és Művészetközvetítő Intézetben zajlanak a felvételik a Drámainstruktor alapszak drámajáték szakirányára. Ez a szakirány először indul az egyetem történetében. A cél olyan szakemberek képzése, akik közművelődési és művészeti intézményekben képesek drámajátékos tevékenységet is magukban foglaló színházi események, művészetközvetítő programok tervezésére, szervezésére és lebonyolítására. Ide olyan fiatalokat keresnek, akik kiemelkedő kommunikációs készséggel, színházi érzékenységgel, valamint a közös gondolkodás és alkotás iránti vonzódással rendelkeznek. A felvételi utolsó fordulója, a közös drámajátékos és színjátékos munka július 4-én ér majd véget, s ez zárja majd a felvételi időszakot az intézményben.