Dezső

Rendezvényszervezőt keres az Opera

2014.06.04. 14:28

Programkereső

A magyar Állami Operaház pályázatot hirdet rendezvényszervező munkakör betöltésére.

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján a Magyar Állami Operaház rendezvényszervezőt keres teljes munkaidőben.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Operaházban és az Erkel Színházban megtartásra kerülő éves, havi rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása. A rendezvények, programok megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés. Ezen belül: az együttműködő partnerek felkutatása, megállapodások előkészítése, belső egyeztetések lefolytatása, költségvetés összeállítása, külső szolgáltatások megrendelése, ügyintézése, a belső feltételek rendelkezésre állásának teljes körű megszervezése. Az Operaház és az Erkel Színház épülete és helységei, mint rendezvény helyszínek értékesítése, bérbeadása.

Erkel Színház látványterve
Erkel Színház látványterve

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015. március 31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

főiskola, idegenforgalmi közgazdász, vagy kulturális menedzser főiskolai végzettség, vagy bármely egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban szerzett végzettség és OKJ-s rendezvényszervező, vagy protokoll ügyintéző, vagy kulturális menedzser szakképzettség,

angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, rendezvényszervezés területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), büntetlen előélet

Nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél végzettségi szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás elindítása a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál.

Elvárt kompetenciák:

párhuzamosan végzendő feladatok maximális odafigyeléssel történő ellátásának képessége, önálló munkavégzés képessége

Előnyt jelentő kompetenciák:

egyéb világnyelvek társalgási szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Fényképes önéletrajz, mely tartalmazza a rendezvényszervezés területén szerzett tapasztalatokat cégek, rendezvények neveinek feltüntetésével, referencia megadásával, magyar és angol nyelvű motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, angol középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Á-5179-1/2013/13 , valamint a munkakör megnevezését: rendezvényszervező.

vagy

Személyesen: Kalmár Mónika, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezését követően 3 tagú bizottság hallgatja meg a pályázati feltételeknek megfelelő jelentkezőket. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán. Az át nem vett pályázatok 90 napon túl megsemmisítésre kerülnek.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.opera.hu - 2014. június 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 3 hónap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. július 4.