Sándor, Ede

Kürt állás Pécsen

2014.10.21. 10:40

Programkereső

A Pannon Filharmonikusok próbajátékot hirdet II. váltó IV. kürt állásra.

A próbajáték tervezett időpontja: 2014. november 10.  14.00

Próbajáték anyaga:

Mozart: Esz - dúr kürtverseny No. 2, K. 417 I. tétel kadencia nélkül

kürt, illusztráció
kürt, illusztráció

Zenekari szemelvények:

- Richard Strauss: Don Juan - elölről C-ig, majd O előtt 17. ütemtől P után 8. ütemig - II. kürt

- Richard Strauss: Don Quixote - VII. és VIII. variáció - IV. kürt

- Beethoven: III. szimfónia - III. tétel - Trio - II. kürt

- Beethoven: IX. szimfónia III. tétel 82 - 121 ütemek - IV. kürt

- Sosztakovics V. szimfónia I. tétel 17-es ciffer 3. ütemtől 21-es ciffer utánimásodik ütemig II - IV. kürt (unisono), 22-es ciffer utáni 3. ütemtől 38-as ciffer utáni 6. ütemig IV. kürt

- Orbán György: Szerenád - részlet (a kottaanyag a zenekar titkárságáról beszerezhető)

Az írásbeli jelentkezéseket az alábbi címre várják: Pannon Filharmonikusok-Pécs 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4. vagy az office@pfz.hu címre. A zenekari szemelvényeket a jelentkezés regisztrálása után a meghívott pályázónak megküldik, illetve személyesen a zenekar székházában átvehetők. Zongorakísérőt igény szerint a zenekar biztosít. A próbajáték helyszíne: Kodály Központ (7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.) Az állás betöltése: megegyezés szerint. Bővebb felvilágosítást a 72/500-328 ill. 20/ 4498502  telefonszámon.