Júlia, Rita

Hegedűtanárt keresnek Békés megyében

2014.11.24. 15:37

Programkereső

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján pályázatot hirdet Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola hegedű tanár munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. december 3.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2015.07.31 -ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, Orosházi Tankerület

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Hegedű oktatási feladatok ellátása, vonós kamaracsoport vezetése (előnyben a Suzuki módszer ismerete) az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában és telephelyein. Áttanítást végez a Tótkomlósi Alapfokú Művészeti Iskola intézményhez és telephelyeire. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról rendelkezései az irányadók.

Hegedű
Hegedű

Pályázati feltételek:

-   Főiskola, vagy egyetemi szintű/mesterfokozatú hegedű tanár,

-   büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-   szakmai önéletrajz

- végzettséget, szakképzettséget igazoló okirat(ok) másolata

-   90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

-   a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör legkorábban 2015. január 6. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 388-1/2014/KLIK/037 , valamint a munkakör megnevezését: hegedű tanár. A pályázat elbírálásának határideje: 2014. december 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat visszavonására, illetve arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.