Emőke

Kutatási ösztöndíj-program

2014.12.15. 13:12

Programkereső

A Magyar Művészeti Akadémia és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Molnár Tamás Kutató Központjának együttműködésében művészetelméleti-szellemi műhely kezdi meg működését.

A művészeti, művészetelméleti és művészettörténeti célú kutatások támogatása keretében a Magyar Művészeti Akadémia felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek, kutatási tevékenységet folytató szakmai és civil szervezetek kutatómunkáját segíti. Az együttműködés eredményeként 2014. október 1-ével pályázati felhívást tettek közzé fiatal kutatók számára modern és kortárs eszmetörténeti kutatás támogatására.

Színházi dramaturg hallgatók
Színházi dramaturg hallgatók

A kiírás keretében kiemelt figyelemben részesültek a politika és esztétikum kapcsolatára, mint a művészetelméleti viták meghatározó aspektusára, illetve a művészetfilozófiai koncepciók társadalmi relevanciájának bemutatására koncentráló eszmetörténeti kutatások. A pályamunkák benyújtási határideje 2014. október 30. volt. A beérkezett pályamunkák alapján 25 ösztöndíj került kiosztásra. A kutatói ösztöndíj összege bruttó 150.000 Ft/ hó, időtartama 7 hónap, 2014. november 1-től 2015. május 31-ig. Az együttműködés újabb állomásaként jött létre az a művészetelméleti-szellemi műhely, melynek nyitórendezvényére 2014. december 12-én volt a Pesti Vigadó Makovecz termében.


A kutatási program ösztöndíjasai:

Albert Farkas, szobrászművész, kutató; Barkóczi Janka doktorandusz, Corvinus Egyetem Társadalmi Kommunikáció Doktori Iskola; Bognár Anna doktorjelölt, Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskola; Cseke Ákos docens, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Esztétika Tanszék; Dr. Demeter Tamás tudományos főmunkatárs, MTA Filozófiai Intézet; Dr. Cseporán Zsolt doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; Dr. Szilveszter László Szilárd adjunktus, Babeş-Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár; Farkas Henrik tudományos munkatárs, ELTE BTK Filozófiai Intézet; Farkas Szilárd PHD, Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola; Gyulai Attila tudományos segédmunkatárs, Magyar Tudományos Akadémia Politikatudományi Intézet; Hutvágner Éva kutató; Jász Borbála doktorandusz, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Tudományfilozófia és Tudománytörténet Doktori Iskola; Kosinsky Richárd doktorandusz, ELTE BTK Művészettörténet-tudományi Doktori Iskola; Kulin Borbála doktorandusz, Debreceni Egyetem BTK Modern Magyar Irodalomtudományi Tanszék; Molnár Klára kutató; Mórocz Gábor doktorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola; Oláh Mátyás László szobrász, kutató; Papp Emese kutató; Pető Zoltán doktorandusz, ELTE Morál és politikafilozófiai Doktori Iskola; Lovas Miklós doktorandusz, Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Politikaelméleti Doktori Iskola; Rippl Dóra doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem Filozófia Doktori Iskola; Sípos László doktorandusz, Nyugat-magyarországi Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Gazdálkodás program; Tóth Gábor PHD, Szegedi Tudományegyetem BTK Filozófia Doktori Iskola; Tóth János doktorjelölt, Corvinus EgyetemTársadalmi Kommunikáció Doktori Program; Windhager Károly Ákos PHD, ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola