József, Bánk

Lakatos A. Dezső ösztöndíj 2015

2015.02.09. 13:53

Programkereső

Pályázati felhívás a 2015. évi Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban MANK) pályázatot hirdet fiatal jazz előadóművészek részére. A pályázat szakmai lebonyolítója a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (továbbiakban: Filharmónia).

Az ösztöndíj célja

Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez.

Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok gálakoncertje
Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasok gálakoncertje

Pályázhatnak

Az 1980. január 1. után született fiatal jazz előadóművészek, akik még nem töltötték ki a 3 ösztöndíjas intervallumot.

Nem nyújthat be pályázatot, aki az ösztöndíj ideje alatt központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (DLA-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb támogatásban részesül.

Ösztöndíjban részesülhet: 3 fő

Az ösztöndíj időtartama:    12 hónap, 2015. január 1-től december 31-ig.

Az ösztöndíj bruttó összege: Bruttó 100.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

  1. Adatlap (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
  2. Nyilatkozat (hiánytalanul kitöltve és aláírva),
  3. Szakmai önéletrajz - aláírva,
  4. Főiskolai/egyetemi diploma másolata (kiemelkedő tehetségű fiatal jazzmuzsikus kivételes esetben főiskolai végzettség nélkül is elnyerheti az ösztöndíjat),
  5. A pályázó repertoárjának listája, amely tartalmazza a saját szerzeményeket is,
  6. Részletes munkaterv,
  7. A pályázó művészeti területén dolgozó két elismert tanár, vagy művész ajánlása,
  8. Hangzóanyag 5 db CD-n vagy DVD-n.

A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a Filharmónia honlapjáról www.filharmonia.hu és a MANK honlapjáról www.alkotomuveszet.hu.

A pályázat benyújtása

A pályázatokat elektronikus formában és 6 nyomtatott példányban a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) címére illetve irodájában kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.

Felelős munkatárs: Megyeri Tünde

Telefon: +36 1 302 4961, e-mail: tunde.megyeri@filharmonia.hu

Beadási határidő: 2015. február 12. 17.00.

Hiánypótlás

Hiánypótlásra a pályázati beérkezési határidő előtt van lehetőség. A hiánypótlásként küldendő dokumentumokat személyesen vagy postai úton, a fent megadott címekre kell eljuttatni.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben

-          a pályázati feltételeknek nem felel meg,

-          hiányos a mellékelt dokumentáció,

-          az adatlap/nyilatkozat hiányos, nincs aláírva vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz,

-          határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása

A pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt, 15 munkanapon belül.

A kuratórium tagjai:  Bágyi Balázs (dobos, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség elnöke), Kollmann Gábor (szaxofonművész, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagja), Márkus Tibor (zongoraművész, zeneszerző, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség vezetőségi tagja), Tóth Péter (zeneszerző, a Magyar Művészeti Akadémia Zeneművészeti Tagozatának vezetője), Zsoldos Béla (ütőhangszer-művész, zeneszerző, hangszerelő, zenetanár, a Magyar Jazz Szövetség alelnöke).

A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

A Filharmónia az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót írásban értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.filharmonia.hu és a www.alkotomuveszet.hu honlapon közzéteszi. Az e-mailben történt értesítés írásbeli értesítésnek minősül.

Az értékelés szempontjai

A pályázó szakmai előélete, művészi munkássága, és az ösztöndíj felhasználására megadott programterv.

Szerződéskötés 

A nyertes pályázóval a szakmai és pénzügyi lebonyolító MANK ösztöndíjszerződést köt. A szerződéskötéshez minden nyertes pályázónak csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (http://www.alkotomuveszet.hu/index.php/magyar-mecenas-program)

Az ösztöndíj kifizetése

Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül a MANK gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség

Az ösztöndíjasok munkatervük megvalósításáról, eredményeikről 2015. december 5-ig kötelesek beszámolni.

Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy egy rövid, írásos beszámolóval ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.

Továbbá az ösztöndíjas köteles minimum tíz, különböző műsorú, tiszteletdíj nélküli koncert fellépést igazolni a szervező által kiadott dokumentummal és az előadás hivatalos programjával, illetve ezen felül részt venni még egy - a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. által szervezett - nyilvános ösztöndíjas beszámoló hangversenyen.

Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas a vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége

Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak kiállítása, publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának tényét feltüntetni (pl.: Az alkotó az Emberi Erőforrások Minisztériumának Lakatos Ablakos Dezső ösztöndíjasa.).

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

Megyeri Tünde, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
Telefon: +36 1 302 4961,
e-mail: tunde.megyeri@filharmonia.hu