Gábor, Karina, Ders

Próbajáték Győrben

2015.02.17. 10:15

Programkereső

A Győri Filharmonikus Zenekar próbajátékot hirdet az alábbi hegedű tutti állásra.

A próbajáték időpontja: 2015. április 8. szerda, 14:30 óra

A próbajáték anyaga:

- Egy szabadon választott tétel Bach szólószonátáiból vagy partitáiból

- Mozart: hegedűverseny I. tétel kadenciával (G-dúr, D-dúr, A-dúr)

- zenekari szemelvények

Vine&Violin Hegedűkészítők Szalonja a Fonóban
Vine&Violin Hegedűkészítők Szalonja a Fonóban

Jelentkezéseket a pályázók rövid szakmai önéletrajzával és elérhetőségével együtt a zenekar titkárságára (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.) vagy e-mailben (office@gyfz.hu) kérik eljuttatni 2015. április 2-ig. A zenekari állások részletes listája és kottaanyaga a titkárságon átvehető, vagy a zenekar honlapjáról www.gyfz.hu letölthető. Zongorakísérőt a zenekar igény szerint biztosít.

A próbajáték helyszíne: Győr, Richter Terem (9021 Győr, Aradi vértanúk útja 16.)

További információ a zenekar titkárságán, Ősz Gábor zenekari titkárnál. Tel: 30/86 41 693

Az álláshely betöltéséhez felsőfokú szakirányú végzettség, erkölcsi bizonyítvány, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20§ -ban előírtak megléte szükséges.

Az állás betölthető: azonnal