Béla

Ütőtanárt keresnek Kiskőrösön

2015.03.30. 14:20

Programkereső

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskőrösi Tankerülete pályázatot hirdet a "SZÓ-LA-M" Alapfokú Művészeti Iskola ütőtanár munkakör betöltésére.

Jelentkezési határidő: 2015. április 17.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Tarnowi tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Ütőhangszerek oktatása, a növendékek hangversenyekre, vizsgákra, fellépésekre, versenyekre történő felkészítése munkaköri leírás alapján, és az ehhez kapcsolódó pedagógiai feladatok ellátása az iskolában.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

ütőhangszerek
ütőhangszerek

Pályázati feltételek:

- Főiskola, ütő szakos tanár,

- magyar állampolgárság

- cselekvőképesség

- büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai önéletrajz

- végzettséget igazoló dokumentumok másolata

- az állás elnyerése esetén hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Soltiné Samu Zsuzsanna igazgató nyújt, a 0630/58-59-026 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kiskőrösi Tankerülete címére történő megküldésével (6200 Kiskőrös, Tarnowi tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/026/166/2015 , valamint a munkakör megnevezését: ütőtanár. Elektronikus úton Soltiné Samu Zsuzsanna igazgató részére a fuvola@szolam.hu e-mail címen keresztül . Személyesen: Soltiné Samu Zsuzsanna, Bács-Kiskun megye, 6200 Kiskőrös, Tarnowi tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 23.