Gertrúd, Patrik

Furulyatanárt keres a Ceglédi Tankerület

2015.06.29. 09:25

Programkereső

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályázatot hirdet furulya tanár munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 10.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2735 Dánszentmiklós, Dózsa György út 91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Általános iskolai tanulók nevelése-oktatása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Furulya tanár.Az Nkt. 66 § 1,3 bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.,

• Szakmai tapasztalat. Általános iskolában végzett oktató nevelő munka. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Büntetlen előélet, Tizennyolcadik év feletti, Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, Cselekvőképesség

furulya
furulya

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Szakmai tapasztalat. Általános iskolában végzett oktató nevelő munka. - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Szakmai önéletrajz, Képzettségeket igazoló dokumentumok, Erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén) Nyilatkozat, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2015. augusztus 17. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Ceglédi Tankerület Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2735 Dánszentmiklós, Dózsa György út 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/6-40/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Furulya tanár.

vagy

• Elektronikus úton Koncz Istvánné részére a suli.danos@t-online.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. június 16.