József, Bánk

Fuvolatanári állás Vecsésen

2015.08.24. 12:55 Módosítva: 2015-08-24 13:01:00

Programkereső

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerülete pályázatot hirdet Vecsési Zenei Alapfokú Művészeti Iskola fuvolatanár munkakör betöltésére.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 30.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2220 Vecsés, Erzsébet tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A pedagógiai program és az éves munkatervben szereplő feladatok ellátása. A pedagógus munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok elvégzése a munkaköri leírásban foglaltaknak megfelelően.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, fuvola tanár,
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • végzettséget igazoló iratok másolata
  • korábbi ill. jelenlegi munkaviszonyok igazolásai
  • hatósági igazolvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rainer-Micsinyei László Pál nyújt, a 06-30/758-5690 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vecsési Tankerülete címére történő megküldésével (2220 Vecsés, Károly utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/135/7-44/2015 , valamint a munkakör megnevezését: FUVOLA TANÁR.
  • Elektronikus úton Lovas-Tóth Szabina részére a monika.molnar@klik.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 31.