Edina

Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusverseny

2015.09.18. 15:22 Módosítva: 2015-09-18 15:24:09

Programkereső

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége - KÓTA 2015. november 19-22-ig ismét megrendezi a magyar kórusok országos minősítő rendszerének legmagasabb szintű versenyét, a Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusversenyt. Jelentkezési határidő meghosszabbítva: 2015. szeptember 30.

Várjuk azok jelentkezését, akik együtteseikkel fontosnak tartják az európai és nemzeti kultúránk, és az igényes kóruséneklési tradíciók továbbörökítését! Kérjük a karnagyokat, hogy a műsorválasztás során Kodály Zoltán ritkábban elhangzó műveinek előadásával adjanak tiszteletet a verseny névadójának.

Jelentkezési lap ( online kitölthető - itt)

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

- A Kodály Zoltán VII. Magyar Kórusversenyen azok a nem-hivatásos énekkarok vehetnek részt, amelyek 2012. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között az „Éneklő Magyarország" kórusminősítésen, illetve az „Éneklő Ifjúság" minősítőn részt vettek, és legalább ARANY minősítést szereztek. Indulhatnak azok a kórusok is, amelyek nemzetközi versenyen kiemelkedő eredményt (1-2-3. helyezés, arany diploma) értek el.

Monteverdi Kórus
Monteverdi Kórus
Fotó: Anima Mundi Festival

Minősítés hiányában indokolt esetben elfogadunk 2 évnél nem régebbi felvételt, és a Művészeti Bizottság valamely tagjának személyes referenciáját a kórusról.

Részt vehetnek határon túl működő magyar amatőr együttesek is, amelyek 2012. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között nemzetközi eredményeket értek el.

A verseny egy fordulós. Ha egy kategóriában a jelentkezők száma háromnál kevesebb, a verseny rendezői törölhetik a kategóriát. Ez esetben az együttes egy másik - az összehasonlításra leginkább lehetőséget adó - kategóriában indulhat, és az eredeti kategória kötelező művét énekelheti.

Egy kórus azonos szinten (vagy „A”, vagy „B”szint) több kategóriában is versenyezhet.

Nevezési díj: kategóriánként

KÓTA tagoknak: 50.000 forint

KÓTA tagsággal nem rendelkezőknek: 65.000 forint

Soharóza Kórus
Soharóza Kórus
Fotó: Nagy Balázs

A nevezési díj befizetése átutalással történhet a következő bankszámla számra:

Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége

11991102-02107897-00000000

A jelentkezés elfogadásáról a Művészeti Bizottság dönt.

SZINTEK és KATEGÓRIÁK

Az eddigi versenyekhez képest újdonság, hogy az együttesek képzettségüknek, lehetőségeiknek megfelelően SZINTET is választhatnak!

A jelentkező együttesek „A” szinten kötelező mű előadásával indulhatnak az alábbi kategóriákban:

(A műsoridőbe nem számít bele a kötelező mű)

1. Kicsinyek kórusa:

létszám: legalább 30 fő

felső korhatár: 12 év

műsoridő: 6-8 perc

kötelező mű: Horváth Barnabás 21 Gyermekkar kötetből: 10. Kacsa-úsztató, 11. Kis versek a szélről

2. Gyermekkarok:

létszám: legalább 30 fő;

felső korhatár: 16 év

műsoridő: 8 - 10 perc

kötelező mű: Bárdos Lajos: Rika-rika

3. Leánykarok:

létszám: legalább 25 fő

felső korhatár: 20 év

műsoridő 10 - 12 perc

kötelező mű: Terényi Ede: Resonemus

4. Ifjúsági vegyeskarok:

létszám: legalább 25 fő

felső korhatár: 20 év

műsoridő 10 - 12 perc

kötelező mű: Farkas Ferenc: Pataki diákdalok

5. Egynemű kórusok (nőikarok és férfikarok)

létszám: legalább 25 fő

korhatár: nincs

műsoridő: 10 - 12 perc

kötelező mű: Orbán György: O gloriosa (nőikar)

Ádám Jenő: Cinegemadár (férfikar)

6. Kamarakórusok

(énekegyüttesek, valamint egynemű és vegyes kamarakórusok)

létszám: legfeljebb 24 fő

korhatár: nincs

műsoridő: 12-14 perc

kötelező művek: Szőnyi Erzsébet: Réten szaladoztunk (vegyeskar)

Bartók Béla: Tavasz (egynemű)

7. Vegyeskarok:

létszám: legalább 25 fő

korhatár: nincs

műsoridő 12 - 14 perc

kötelező mű: Kodály Zoltán: Sík Sándor Te Deuma

A jelentkező együttesek „B” szinten kötelező mű nélkül indulhatnak az alábbi kategóriákban:

Kodály Kórus
Kodály Kórus

1. Kicsinyek kórusa és Gyerekkarok

létszám: legalább 30 fő

felső korhatár: 16 év

műsoridő: 8-10 perc

2. Ifjúsági kórusok (egynemű és vegyeskarok)

létszám: legalább 25 fő

felső korhatár: 20 év

műsoridő: 10-12 perc

3. Nőikarok

létszám: legalább 25 fő

korhatár: nincs

műsoridő: 10-12 perc

4. Férfikarok

létszám: legalább 25 fő

korhatár: nincs

műsoridő: 10-12 perc

5. Vegyeskarok

létszám: legalább 25 fő

korhatár: nincs

műsoridő: 10-12 perc

EREDMÉNYEK, DÍJAK

A zsűri minden résztvevő kórusnak összpontszámot és kérésre szóbeli értékelést ad. A versenyző együttesek, pontszámuktól függően ARANY, EZÜST, vagy BRONZ oklevelet kapnak. Az „A” szint ARANY minősítésű kategória-győztesei indulhatnak a Nagydíjért.

A különdíjak odaítélése - az adományozónak a versenyt megelőző felajánlása után - kizárólag a zsűri döntése alapján történik. A különdíjak megítélésénél előnyt élveznek azok az együttesek, amelyek Kodály műveit magas szinten tolmácsolják. Különdíjat kaphat az a kórus is, amelyik külföldi kortárs mű előadására vállalkozik.

A zsűri döntése végleges és megfellebbezhetetlen.

A versenyprogramra vonatkozó szabályok

A MŰSOR ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK SZEMPONTJAI

- A programot úgy kell összeállítani, hogy a művek legalább két zenetörténeti korszakot képviseljenek.

- A programban szerepeljen legalább egy Kodály mű (ennek megfelel, ha a kategória kötelező darabja Kodály kompozíció.)

- A programban szerepeljen legalább egy, kortárs zeneszerzőtől származó. 1970 után írt darab.

-A műsorban egy hangszerkíséretes mű szerepelhet, legfeljebb három kísérő hangszerrel.

- A szabadon választott műsorban legalább két, legfeljebb öt műnek kell szerepelni.

- Minden művet eredeti nyelven kell előadni. Kivétel ez alól a Kicsinyek kórusa és a Gyermekkari kategória, ahol megengedett a magyar fordítás.

- Minden művet eredeti hangnemben kell előadni. (E szabály az 1650 előtt keletkezett művekre nem érvényes. Ez esetben a transzpozícióról a fellépés előtt írásban tájékoztatni kell a zsűrit.)

- A beadott, és a Művészeti Szakbizottság által elfogadott műsor megváltoztatására nincs lehetőség.

- A kötelező művet a műsor elején kell előadni, a műsoridő a kötelező darabon kívül értendő.

- A kiírt műsoridőhöz képest 1 percnél nagyobb mértékű eltérés esetén percenként 1 pont levonás jár.

- A kötelező művek kottáit a kórusoknak kell beszerezni.

-A versenyen csak jogtiszta kotta használható. Ennek a szabálynak a megszegése a versenyből való kizárást vonhatja maga után.

NAGYDÍJAS VERSENY- KIZÁRÓLAG AZ „A” KATEGÓRIA RÉSZVÉTELÉVEL

A Nagydíj összege 300.000.-Ft, amelyet Kodály Zoltánné Péczely Sarolta, a verseny díszelnöke ajánl föl.

- A nagydíjas versenyt a kategóriák versenyei után bonyolítjuk le az „A” szint egyes kategóriáinak arany okleveles győztesei részvételével.

- Ha egy kategória első helyezettje nem indul a Nagydíjas versenyen, akkor a második helyezett (arany okleveles) felléphet helyette.

A Nagydíjas versenyen a fellépők új műsorral szerepeljenek. Ebben legalább két műnek kell elhangozni, a műsoridő 10-12 perc lehet. Hangszerhasználat megengedett (legfeljebb 3 hangszer).

A Nagydíjas verseny műsorát a karnagy a kategória eredményhirdetése után egyeztesse a zsűrivel. A kottákat itt is 5 példányban kell leadni. A Nagydíjas verseny fellépési sorrendje a kategóriák kiírásának sorrendjével megegyezik.

A JELENTKEZÉS

A jelentkezési lap ONLINE kitöltése kötelező!

Minden egyéb melléklet e-mailben, illetve postai úton küldendő.

Beküldendő:

1. Jelentkezési lap ( online kitölthető - itt)

2. A kórus és a karnagy szakmai életrajza

3. A korhatárhoz kötött kategóriák esetében a kórustagok születési dátumát (év, hó, nap) tartalmazó listát a karnagy aláírásával mellékelni kell.

4. A kórusról készült jó minőségű fotó

5. A nevezési díj befizetését (átutalását) igazoló bizonylat másolata. Amennyiben a KÓTA nem fogadja el a jelentkezést, a nevezési díjat visszatérítjük. A kórus visszalépése esetén a nevezési díj visszatérítésére nincs lehetőség.

6. A jelentkezés alapjául szolgáló minősítés vagy versenyeredmény tanúsítványa, illetve a szakmai referencia

7. A szabadon választott művek jogtiszta kottája 5 példányban. Ezt mindenképpen postai úton kell beküldeni a KÓTA címére. (kérésre a verseny után visszaadjuk)

Postacím: KÓTA: 1537 Budapest, Pf. 406.

E-mail cím: kota@kota.hu

A Művészeti Szakbizottság fenntartja a jogot arra, hogy szervezési vagy műszaki okból módosítson a verseny kiírásán. Ez esetben a KÓTA minden érintettet tájékoztat.