Emőke

Zenekari igazgató pályázat az Operában

2016.02.08. 13:43

Programkereső

A Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet zenekari igazgató beosztás ellátására.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 30.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 1 év-ig szól.

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • irányítja és ellenőrzi a zenekar, a zenekari felügyelők munkáját, az adminisztratív, elszámolási és adatszolgáltatási feladatokat; figyelemmel kíséri az előadások zenei színvonalát, javaslatot tesz a megfelelő színvonal biztosítása érdekében szükséges intézkedésekre; gondoskodik a zenekari munkavégzés szabályszerű beosztásáról és nyilvántartásáról, ellátja az ezt szolgáló adminisztratív, elszámolási és adatszolgáltatási munka felügyeletét; irányítja és ellenőrzi a művészeti szervezők és zenekari ügyelők adminisztratív, elszámolási és adatszolgáltatási munkáját.
Szilfid - Magyar Állami Operaház
Szilfid - Magyar Állami Operaház
Fotó: Nagy Attila

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, zeneművészeti képzési ágon szerzett felsőfokú végzettség,
 • Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,
 • előadó-művészeti intézményben szerzett munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •  vagy zenei együttesnél (zenekar) szerzett munkaviszonyban/közalkalmazotti jogviszonyban - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • büntetlen előélet
 • az állás betöltése esetén vagyonnyilatkozat-tétel

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • előadó-művészeti intézmény irányításában munkaviszony/közalkalmazotti jogviszonyban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • vagy zenei együttes (zenekar) irányításában munkaviszony/közalkalmazotti jogviszonyban szerzett - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,
 • egyéb világnyelv társalgási szintű nyelvtudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, szakmai vezetői elképzelés az intézmény zenekarának korszerű vezetői koncepciója, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A beosztás betölthetőségének időpontja:  A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Mónika nyújt, a 8147223 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Humán-80-1/2016/13. , valamint a beosztás megnevezését: zenekari tag/zenekari igazgató.

vagy

 • Elektronikus úton Farkas Mónika részére a farkasmoni@opera.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: Farkas Mónika, Budapest, 1066 Budapest, Hajós utca 11. II. Üzemház 3. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A pályázatok a benyújtási határidőt követő 30 napon belül a Magyar Állami Operaház főigazgatója által felkért szakmai bizottság véleménye alapján (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) elbírálásra kerülnek. A pályázat tartalmát a megbízón és a véleményező bizottság tagjain kívül más személlyel nem közöljük. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

opera.hu - 2016. január 30.

fidelio.hu - 2016. február 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • A zenekari igazgató sikeres pályázati eljárást követően, határozatlan időre szóló, teljes munkaidőben közalkalmazotti jogviszony keretében zenekari tag munkakörben - közalkalmazotti kinevezéssel létesülő, illetve közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása alapján - vezetői beosztással, a Magyar Állami Operaház főigazgatója legfeljebb 1 év határozott időre bízza meg, illetve vonja vissza megbízását, valamint gyakorolja felette az egyéb munkáltatói jogokat. Szakmai irányítója a főzeneigazgató. Közalkalmazotti besorolásának megfelelő illetmény megállapítása a Kjt., illetve a végrehajtásáról rendelkező jogszabály, valamint a felek közös megállapodása alapján történik. Próbaidő 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.