Konrád

Marketing és kommunikációs projektvezető állás

2016.05.18. 13:55 Módosítva: 2016-05-20 14:29:10

Programkereső

A Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet marketing és kommunikációs projektvezető munkakör betöltésére.
Operaház
Operaház

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű előre láthatóan 2019. szeptember 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakör céljának megfelelő feladatok ellátása, továbbá a MÁO mindennemű marketingkommunikációs feladatainak végrehajtásában való közreműködés, különösen:

1.) Médiafelületekkel, hirdetésekkel kapcsolatos feladatai körében: médiaterv kidolgozása, célcsoportok meghatározása, elemzések készítése, hirdetési együttműködések változatainak kidolgozása, közreműködés a médiaszerződések, megállapodások tárgyalásában, koordinációjában valamint a megállapodások megkötésének bonyolításában; közreműködés a médiatámogatói, - szponzori kör kiépítésében, kapcsolatok ápolásában, a MÁO belső, önálló média portfóliójának kidolgozásában és a merchandising termékkör kialakításában és terveztetésében való közreműködés

2.) A Média tevékenység koordinálása körében: ellátja a konkrét médiatervezési és vásárlási feladatokat, ellenőrzi a vásárolt vagy barterezett média megjelenéseket, gondoskodik a média megjelenésekkel kapcsolatos follow-up-ról

3.) Szponzorációs- és mecenatúra tevékenységgel kapcsolatos feladatai körében: közreműködik a támogató és szponzoráló cégek felkutatásában, kapcsolatokat épít; elkészíti a prezentációs anyagokat; közreműködik a támogatói/ szponzorációs csomagok összeállításában, kialakításában

4.) Premierek és előadások marketingkommunikációs feladataival kapcsolatosan: közreműködik a bemutatók és kiemelt előadások marketingkommunikációs tervének összeállításában; együttműködik az alkotókkal, művészekkel; elkészíti a médiaterveket, befoglalja a felületeket; reklám- és fizetett pr megjelenéseket tervez, szervez és koordinál az elektronikus, írott, közterületi és online média területén

5.) Honlap kezeléssel kapcsolatos feladatai körében: felügyeli az intézmény jelenlétének különböző média felületeken történő összehangolását

6.) Protokoll feladatai körében: közreműködik a premier utáni fogadások megszervezésében; közreműködik az egyéb, event marketinggel összefüggő feladatok ellátásában, közreműködik az egyedi protokoll programok, rendezvények, fesztiválok, különleges események stb. marketing és kommunikációs tevékenységében

7.) Marketing kommunikációs - produkciós feladatok ellátása körében: kiemelt kapcsolattartást folytat a különböző spotok előállítóival (pr- és reklámfilmek, rádió spotok, hangalámondások stb. koordinációja és szervezése), közreműködik a spotok külső gyártatásának lebonyolításában, koordinálja a leadásokat

8.) Marketing adminisztrációs tevékenységgel kapcsolatos feladatai körében: közreműködik a marketing tevékenységgel kapcsolatos diszpozíciók, megrendelők, szerződések, teljesítésigazolások előkészítésében és ellenőrzésében, közreműködik az ajánlatkérések lebonyolításában és közreműködik a marketing beszerzésekhez szükséges ajánlatok összesítésében illetve egyéb, közbeszerzési tárgykörbe tartozó feladatok ellátásában és előkészítésében, közreműködik az együttműködések kidolgozásában, szerződéskötések bonyolításában

9.) A feladatkörébe utalt projektek, események kapcsán reklámkampányokat tervez, és közreműködik azok teljes körű lebonyolításában, továbbá ellátja a feladatkörébe utalt marketing- és kommunikációs projektek teljes körű ellenőrzését.

10.) A marketing szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzések kapcsán közreműködik a dokumentáció előkészítésében , szakmai tartalom összeállításában

11.) Közreműködik a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által előírt tervek, anyagok előállításában, koordinálja a vonatkozó ügyintézést a Marketing és Kommunikációs Igazgatóság részéről

12.) Évadkampányok teljes körű koordinációja, művészek diszponálása, folyamatos egyeztetés az érintett területekkel, vonatkozó adminisztráció koordinációja

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, bölcsészettudomány/társadalomtudomány/jogi/gazdaságtudományok/pedagógusképzés képzési területen szerzett felsőfokú iskolai végzettség,
 •  Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,
 •  színháznál,/nagyvállalati környezetben, vagy marketing ügynökségnél szerzett szakirányú tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •  büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • kulturális marketing területén szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • közszférában, marketingkommunikációs területen - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 •  precíz, nagy munkabírású,szerteágazó figyelemmel rendelkező, magas stressztűrő képességű személyiség,
 •  rugalmasság, önálló munkavégzés képessége,
 •  projektszemlélet,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •  további világnyelvek társalgási szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  fényképes önéletrajz, a pályázó legnagyobb volumenű marketing kampányban való részvételét, az ebben történő szerepvállalást is taglaló motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga bizonyítvány másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •  Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-535-1/2016/13 , valamint a munkakör megnevezését: marketing és kommunikációs referens.

vagy

 •  Elektronikus úton Kalmár Mónika humánpolitikai koordinátor részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: MÁO-Humánerőforrás-gazdálkodási osztály, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárás során a hiányosan megküldött pályázati anyagokat nem áll módunkban elbírálni. A pályázatok a benyújtási határidőt követően 3 tagú bizottság véleményezése után (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a postai úton érkezett, vagy személyesen leadott pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Próbaidő 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.