Orbán

Rendezvényszervezőt keres az Operaház

2016.10.28. 14:17

Programkereső

Magyar Állami Operaház pályázatot hirdet a Magyar Állami Operaház Rendezvényszervezési Osztály rendezvényszervező munkakör betöltésére.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 14.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.02.28 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1061 Budapest, Andrássy út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Magyar Állami Operaház létesítményeiben, továbbá külső helyszíneken megtartásra kerülő éves, havi rendezvényekkel, programokkal kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása. A rendezvények, programok megszervezésében és lebonyolításában való közreműködés. Ezen belül: az együttműködő partnerek felkutatása, megállapodások előkészítése, belső egyeztetések lefolytatása, költségvetés összeállítása, külső szolgáltatások megrendelése, ügyintézése, a belső feltételek rendelkezésre állásának teljes körű megszervezése. A Magyar Állami Operaház létesítményeinek helységei, mint rendezvény helyszínek értékesítése, bérbeadása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, bölcsészettudomány/társadalomtudomány/jogi/gazdaságtudományok/pe-dagógusképzés képzési területeken szerzett felsőfokú iskolai végzettség, ,
 • rendezvényszervezés területén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Angol nyelvből középfokú C (B2) típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • nyertes pályázat esetén kinevezési feltétel külföldön szerzett oklevél végzettségi szint és szakképzettség elismerése iránti eljárás elindítása a Magyar Ekvivalencia és Információs Központnál
 • büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • rendezvényszervező (OKJ-s) végzettség

Elvárt kompetenciák:

 • párhuzamosan végzendő feladatok maximális odafigyeléssel történő ellátásának képessége, ,
 • önálló munkavégzés képessége, ezzel egyidejűleg csapatmunkában történő proaktív közreműködés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • egyéb világnyelvek társalgási szintű ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz, mely tartalmazza a rendezvényszervezés területén szerzett tapasztalatokat cégek, rendezvények neveinek feltüntetésével, magyar és angol nyelvű motivációs levél, végzettséget igazoló bizonyítvány(ok) másolata, nyilatkozat büntetlen előéletről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 06 1 8147245 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Magyar Állami Operaház címére történő megküldésével (1061 Budapest, Andrássy út 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: H-978-1/2016/13 , valamint a munkakör megnevezését: rendezvényszervező.

vagy

 • Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül

vagy

 • Személyesen: MÁO, Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály, Budapest, 1065 Budapest, Hajós utca 11. 3. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A hiányos pályázati anyagokkal kapcsolatban hiánypótlásra nem szólítjuk fel a pályázókat, ezeket a pályázatokat nem áll módunkban elbírálni. A pályázatok a benyújtási határidőt követően 3 tagú bizottság által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra. Sikertelen pályázatról szóló értesítés után a pályázatok személyesen átvehetők a MÁO Humánerőforrás-gazdálkodási Osztályán. Az át nem vett pályázatok 90 napon túl megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő 3 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a honlapon szerezhet.

Támogatott tartalom