Konrád

Játszani is engedik

2010.09.13. 10:27

Programkereső

Egyre több színház, társulat kínál beavató színházi vagy színházi nevelési progamot, de hogy pontosan mit jelent ez, sok pedagógus, szülő számára nem teljesen világos. Új sorozatunkban ennek járunk utána. Először ismerjék meg a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színházat, valamint a Tünet Együttest.

A Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színházban szervezett, rendszeres formában 2005 óta folyik színházi nevelési program. A Kolibri Színház az utóbbi hat-hét évben - az európai gyerekszínházi tendenciákat követve - egyre több olyan darabot tűzött műsorára, amely a gyerekek és fiatalok aktuális társadalmi, szociális problémáival foglalkozik. "Mivel ezek a típusú előadások újdonságnak számítottak a magyar színházi palettán - fogalmaz Végvári Viktória -, úgy gondoltuk, megpróbáljuk segíteni, támogatni a befogadást, ezért szerveztünk először az előadások után színházi nevelési foglalkozásokat. Fontos megjegyezni, hogy ezekhez a programokhoz, a német színházpedagógiai gyakorlat alapján, időről időre képzéseket is szervezünk pedagógusoknak, illetve pedagógiai segédanyagaink is hozzáférhetőek."

Chimo: Lila története - Kolibri Színház
Chimo: Lila története - Kolibri Színház

A célközönség a gyerek-, illetve ifjúsági közönség, a foglalkozásokon pedig nagyrészt iskolai osztályok vesznek részt.  A 2010/2011-es évadban a színház nyolc előadásához kapcsolódva tervez foglalkozásokat, ebből kettő 8-12 éveseknek, egy 12-14 éveseknek szól, a többi középiskolásoknak. Az alsósokat várja a Színházolvasó program, amelyen betekintést nyerhetnek a színházi előadás születésének titkaiba, abba, hogy egy-egy jól ismert mese, történet hogyan jelenik meg a színpadon. A foglalkozások "forgatókönyve" előadásonként változik, a moderált beszélgetéstől a színházi nevelési programig, azaz olyan többórás foglalkozásig, amelyen drámatanárok és színészek bevonásával, játéktevékenységre alapozva, egy kiválasztott problémát árunk körül, széles skálán mozog. A Kolibriben az osztályokkal a színházi előadás előtt és után, vagy az előadás után dolgoznak együtt, a foglalkozások időtartama az előadástól függően negyven perctől két óráig terjed.

"Programunk talán azért egyedülálló - vallják a kolibrisek -, mert jelenleg az egyetlen olyan kőszínház vagyunk, ahol ez a tevékenység repertoárszerűen fut, színházi szakemberek, drámatanárok, színészek, dramaturg bevonásával, főállású színházpedagógus alkalmazásával. Unikumnak számít osztályterem-színházi sorozatunk. Ennek keretében olyan darabokat mutatunk be, amelyek komplett színházi élményt nyújtanak egy-egy osztály számára saját iskolájukban."

Kikatt - Kolibri Színház
Kikatt - Kolibri Színház

A Tünet Együttes a középiskolásokat célozza meg beavató színházi programjaival. 2009 decemberében szervezték az első foglalkozásokat, a tavalyi évad második részében körülbelül egy tucat iskolába jutottak el, ezek között a fővárosiak mellett vidékiek is akadtak. Eddig jellemzően a középiskolásokat látogattak, havonta átlagosan három iskolát, de a programmal szeretnék megszólítani a felsőoktatásban tanulókat és a színházkedvelőket is, hiszen számukra sem mindennapi, hogy ilyen mélységben kapnak betekintést a tánc és színház világába. A Tünet Együttes életében megalakulásától kezdve fontos volt a társadalmi szerepvállalás, a jótékonysági akciókban való részvétel és a közönséggel való személyes párbeszéd, és erre a társulat növekedésével és megerősödésével erre egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. "Különösen fontosnak tartjuk, hogy előadásainkkal eljussunk a fiatalokhoz, a tizenéves korosztályhoz, és megismertessük, megszerettessük velük a kortárs tánc és a színház világát. Megmutassuk nekik, hogy ezek a műfajok nincsenek fallal elválasztva a közönségtől, róluk, nekik szólnak. Innen kezdeményezésünk szlogenje is: Tánc, a kortársad!" Korábban is rendszeresen szerveztünk beavató előadásokat, melyek során a diákokat megismertettük előadásaink elkészülésének folyamatával, azok technikai és esztétikai kérdéseivel. Ezek a beavató előadások azonban egyedi, elszigetelt események maradtak és kevés lehetőséget adtak a gyerekek számára a személyes tapasztalatszerzésre, amely még közelebb hozhatja őket a tánc és a színház világához. Az előadásokat követő beszélgetéseken viszont egyértelműen látszott, hogy a fiatalok nyitottak, érdeklődőek, egészen meglepő módon, friss látásmóddal szóltak hozzá a produkciókhoz. Ehhez csak meg kellett szólítani őket. Ezért döntöttünk úgy, hogy saját programot indítunk, és állandó tevékenységünk részévé tesszük a fiatalok színházra nevelését" - indokolják azt, miért kezdtek bele ebbe a sorozatba.

Kortárs táncsuli
Kortárs táncsuli

A program célközönsége elsősorban a tizenéves, középiskolás korosztály. Ennek több oka van: egyrészt azt gondolják, ők már képesek a megfelelő koncentrációra, akár a programhoz tartozó órákat, akár magukat az előadásokat illetően, másrészt a Tünet Együttes beavató programjába bevont előadásokat is megértik. S hogyan zajlik a beavatás? "Nem egyszerűen egy beavató előadásról van szó, hanem egy komplex beavató programról, amelynek az iskolákban tartott dupla tanórák és egy feldolgozandó előadás is része.  A foglalkozás első része két, egyenként 45 perces tanóra keretén belül valósul meg: az első, mozgásos óra alapszintű gyakorlatokat,térérzékeléssel, koncentrációval, kontaktusteremtéssel, önismerettel kapcsolatos improvizatív csoportfeladatokat tartalmaz, melyeket a diákok a táncosokkal közösen sajátíthatnak el és ismerhetnek meg. A második, beszélgetős órában a diákok egy koordinátor és a táncosok segítségével a mozgásos óra tapasztalatait és élményeit vitathatják meg, gondolhatják tovább közösen. A feldolgozás során előkerülő kérdések kapcsán olyan tánc- és színháztörténeti eseményeket is érintenek, amelyek alapvetően megváltoztatták az alkotói gondolkodásmódot. Emellett előadás-részleteket néznek meg, melyeket kötetlen beszélgetés formájában elemeznek. A program második része a Tünet Együttes egy előadásának megtekintése, amelyre az iskolai foglalkozáson lényegében felkészítettük a fiatalokat, így azt személyes élményekkel és előzetes ismeretekkel gazdagon tekinthetik meg. Ezt követően beszélgetést szervezünk, amelyen a diákok kötetlen formában vitathatják meg benyomásaikat az előadások alkotóival, találkozzanak az előadás közreműködőivel, ugyanakkor az itt felmerülő kérdéseket összekapcsolhatják az iskolai foglalkozás tapasztalataival" - magyarázza részletesen a Tünet Együttes képviseletében Halász Glória.

Kortárs táncsuli
Kortárs táncsuli

Ebben áll a Tünet Együttes programjának a különlegessége is, hiszen esetükben nem egyetlen beavató színházi estéről, hanem egy több lépcsőből álló, összetett programról van szó. Az egyik kulcsszó a személyesség: a diákok az első fázis során közvetlen kapcsolatba kerülnek az előadókkal, a produkcióval, amelyre felkészítik őket, így az előadást, az élményt teljes egészében a magukénak érezhetik. Fontos, hogy a fiatalok nem csupán elméletben, hanem gyakorlatban is megismerkedhetnek a kortárs tánccal az egyik óra keretében, belekóstolhatnak előadói oldalról is, így jobban értik és értékelik majd a látottakat, és rájönnek, hogy a tánc valóban a kortársuk, nem rétegműfaj. (Az ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium egyik, a programban résztvevő diákja, Berky Dénes itt foglalja össze tapaszalatait.) A társulat tervezi a beavató program következő lépcsőjét is, amelynek keretében visszatérnének a már meglátogatott osztályokhoz, így lehetőségük lenne elmélyültebb munka folytatásához a színház közegében, ahol a résztvevők a térrel, a fényekkel, a hangokkal is tudatosabban ismerkedhetnének.